Contact

Address of the office and production plant:
CB Aluminium System Sp. z o. o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29 G
tel: 48 (12) 260-25-42
fax: 48 (12) 260-25-40


biuro@cbaluminium.com.pl

Inquiries should be addressed to:

wyceny@cbaluminium.com.pl

 

Invoice data:
CB Aluminium System Sp. z o.o.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29 G
NIP No.: 679-292-11-14
Regon No.: 120380567
Initial Capital: 100.000,00 zł
Registering Court: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Business Registration Number (KRS): 0000270057
Bank: ALIOR BANK S.A
Bank Account: 10 2490 0005 0000 4530 5509 0664

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...